หมวดใดต่อไปนี้ ไม่มีบนเว็บไซต์ Sanook
คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ใน Sanook Auto ยกเว้น..
ตอบมาดังๆ ว่ารายการข่าวของ Sanook ชื่ออะไร
โลโก้ Sanook อันไหนต่อไปนี้ถือว่า
ชาว Sanook ที่ชื่นชอบเลขเด็ด ถูกใจข่าวนี้
ขอดูหน่อย ในโทรศัพท์มือถือของคุณมี Sanook Application ไหม
บริการไหนไม่เคยมีบนเว็บ Sanook
สุดท้าย ตอบให้ชื่นใจสักทีว่า Sanook มีอะไรใหม่
เล่นต่อ