คุณดูหน้าจอและใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ทำกิจกรรมอื่น เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ

คุณกระวนกระวายใจ หงุดหงิดใจ หากหาโทรศัพท์ไม่เจอ ลืมโทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตัว หรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

คุณใช้เวลากับการเล่นโทรศัพท์ มากกว่าการมีสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

เมื่อมีเสียงเตือนจากโทรศัพท์ คุณจะรีบเปิดดูทันที แม้จะทำงานหรือทำกิจกรรมใดอยู่ก็ตาม

เล่นต่อ