อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

มีประวัติครอบครัว โดยเฉพาะญาติสายตรง (พ่อ, แม่, พี่หรือน้อง) เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

มีการขับถ่ายผิดปกติ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ท้องผูก ท้องผูกสลับท้องเสีย ท้องเสียเรื้อรัง อุจจาระมีมูกเลือดปน หรือ อุจจาระมีขนาดเล็กลง

มีอาการท้องอืด มีลม และปวดท้องบ่อยๆ

มีภาวะโลหิตจาง หรือ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ และอาหารมันเป็นประจำ

ไม่ได้รับประทานผักผลไม้เป็นประจำ และดื่มน้ำน้อยกว่า 1 ลิตร/วัน

ดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่

เล่นต่อ