คุณจะเจอผีอะไรในวันศุกร์ที่ 13

คุณจะเจอผีอะไรในวันศุกร์ที่ 13
WooWaw

วันศุกร์ที่ 13 หลายคนเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผี....แล้วคุณคิดว่าคุณจะเจอผีอะไรในนี้!!!